IT-banen: Waarom jij niet?

Het internet van dingen en sensoren, robotica, kunstmatige intelligentie, virtuele en/of augmented reality, Big Data, deep learning, blockchain, … Dit zijn termen die voor sommigen een paar jaar geleden nog onbekend waren bij het grote publiek. Deze technologieën ontwikkelen zich vandaag de dag in een snel tempo en bereiden zich voor om alle aspecten van ons dagelijks leven te integreren.

computer hardware

We hoeven alleen maar te kijken naar de massale komst van kunstmatige intelligentie in onze smartphones, auto’s en PDA’s om dit te zien. Dit verstoort ons dagelijks leven, onze samenlevingen, de wereldeconomie en vooral onze bedrijven. Aangezien digitale technologie steeds meer aanwezig is in onze samenlevingen en economieën, bieden IT-beroepen veel mogelijkheden voor vrouwen en mannen met zeer verschillende profielen, en dat zal zo blijven.

Een maatschappelijke en economische uitdaging voor de samenleving en de economie

Naast deze technologische ontwikkelingen worden alle sectoren van de Belgische arbeidsmarkt gedigitaliseerd en getransformeerd. Dit heeft gevolgen voor de werknemers: sommigen zullen moeten upgraden om deze evolutie bij te houden, terwijl anderen simpelweg zullen verdwijnen. In haar studie “Shaping the future of work” schat Agoria dat tegen 2030 meer dan 310.000 werknemers zich zullen moeten omscholen om een nieuwe baan te vinden met de digitalisering van de toekomstige economie.

De huidige en toekomstige arbeidsbehoeften van de Belgische werkgevers en hun toekomstige behoeften aan arbeidskrachten

In België zijn bedrijven actief op zoek naar mensen die gespecialiseerd zijn in IT.

Ter gelegenheid van de Barometer van de digitale sector in Wallonië 2018 heeft het Digitaal Wallonië-platform meer dan 140 Waalse bedrijven in de sector bevraagd en kon het de profielen identificeren die vandaag het meest gevraagd worden door de bedrijven:

 • 55% van de responderende bedrijven is op zoek naar programmeur-analisten;
 • 46%, IT-projectmanagers ;
 • 27%, webontwikkelaars;
 • 23%, beveiligings- en encryptiespecialisten;
 • En 23% van de managers en data-analisten.

Informatietechnologie: een essentieel en gediversifieerd gebied

De hard- en software fundamenten van de huidige IT zijn pas 50 jaar geleden gelegd. Dertig jaar geleden verscheen het internet en werd de term World Wide Web bedacht.

Tegenwoordig maken maar weinig delen van onze samenlevingen geen gebruik van deze technologieën en steeds minder mensen hebben geen toegang tot het internet of tot een computer. Naar schatting waren er in 2018 meer dan 4 miljard internetgebruikers (meer dan 54% van de wereldbevolking) en meer dan 3 miljard gebruikers van sociale netwerken.

U vermoedt misschien dat IT steeds meer aanwezig is in ons leven, maar heeft u enig idee van de omvang van de dagelijkse en professionele activiteiten die deze technologieën vandaag de dag gebruiken? We geven hier een kleine lijst (niet uitputtend!) door die door de Katholieke Universiteit van Leuven is opgesteld om u een idee te geven:

“Laten we beginnen met de meest voor de hand liggende: Internet, GSM, Thuisbankieren, E-commerce, SmartPhone, Games. Maar ook:

 • Het management van een bedrijf, een ziekenhuis voor zowel financiële als personele middelen.
 • De productie wordt steeds meer geautomatiseerd en natuurlijk is het de IT die de robots aanstuurt.
 • Ook ons huis heeft steeds meer computerapparatuur (domotica) die het gebruik van verlichting, deuren, alarmen en zelfs het beheer van de koelkast beheert.
 • De veiligheid van het weg- en spoorvervoer vereist ook informatietechnologie. Verkeersmanagement, schakelen, schakelen,…..
 • In de entertainmentsector wordt IT ook gebruikt om tickets en locaties te beheren.
 • Op het gebied van energie worden de productie en de veiligheid van energiecentrales of het beheer van het elektriciteitsnet momenteel grotendeels computerondersteund.
 • Op medisch gebied maken scanners en vele andere technieken gebruik van computers om de zeer grote hoeveelheid verzamelde gegevens te beheren, zodat ze kunnen worden verwerkt en een “beeld” kan worden verkregen dat vooraf is geanalyseerd en gemakkelijker door de mens kan worden beoordeeld. »

IT voor het vinden van een baan in België

Maandag publiceerde Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, enkele cijfers over specialisten in informatie- en communicatietechnologie (ICT). De vaststelling is eenvoudig: het licht staat op groen voor IT op de Belgische arbeidsmarkt.

computertoetsenbord

Bijna 5% van de bevolking in de ICT-sector

Volgens een arbeidskrachtenenquête van 2017 behoren 214.000 Belgen tot de IT-sector. Dit percentage is verdubbeld ten opzichte van de situatie tien jaar geleden. Het is ook bijna 1 procent hoger dan het Europese gemiddelde.

Een van de meest voorkomende ICT-banen is het beroep van systeemanalist, met één op de vijf werknemers op dit gebied. De sector die het meest werkgelegenheid biedt in de sector is informatie en communicatie, met een meerderheid van 41% in vergelijking met andere sectoren.

Een sector die werk biedt aan

Op de Belgische arbeidsmarkt is er een grote vraag naar mensen met een ICT-gerelateerde opleiding. Slechts 11.000 mensen zijn inactief in dit soort opleidingen, wat neerkomt op een werkloosheidspercentage van 5%. In 2017 bedroeg de werkgelegenheidsgraad van ICT-profielen meer dan acht op de tien personen. Dit is een enorm verschil met een totale werkgelegenheidsgraad van 68%.

Een hoge vacaturegraad

Uit een vacature-enquête van 2018 blijkt dat de vacaturegraad (TVE) bijzonder hoog is in de ICT-sector, met name voor de sector die het meest actief is: informatie en communicatie. Het Vlaamse Gewest heeft de hoogste TVE met 8%, twee keer zo hoog als in Wallonië en Brussel. Bijna één op de tien bedrijven geeft aan dat het moeilijk is om vacatures in te vullen.